ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 27/2/2012


                                ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
                        ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Ημερ/νία: 27/02/2013


Α) Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης

 • 1ο θέμα εκτός ημερησίας
Δράση: Παιδική ζωγραφική. Παρουσιάστηκε η πρόταση για την παιδική ζωγραφική από την κα Λίλη (κατατέθηκε στη γραμματεία).
Η δράση έγινε κατ’αρχάς αποδεκτή ομόφωνα (18 ψήφοι). Αναλυτικά θα συζητηθεί στην επόμενη συνέλευση, όπου θα τεθούν θέματα που χρειάζονται επίλυση ως προς τη δράση (πχ παρουσία εθελοντή στη διάρκεια των μαθημάτων)
Συζητήθηκε η ακόλουθη δράση στα εκτός ημερησίας, αντί για τη σωστή χρονικά στιγμή, γιατί η κυρία που προσφέρεται να την υλοποιήσει ήθελε να φύγει νωρίς από τη συνέλευση


 • 2ο θέμα εκτός ημερησίας
Ψήφισμα για στήριξη στην προσπάθεια των κατοίκων Χαλκιδικής, ενάντια στην εξόρυξη Χρυσού στη θέση Σκουριές Χαλκιδικής. Διαβάστηκε το ψήφισμα (θα προσκομιστεί στη γραμματεία το κείμενο) και συζητήθηκε το θέμα διεξοδικά.
Τέθηκε το θέμα συμφωνίας με το πνεύμα του κειμένου. Αποφασίστηκε ομόφωνα η υιοθέτηση του κειμένου (19 ψήφοι).

Τέθηκε το θέμα κατάθεσης του κειμένου σε άλλες συλλογικότητες της περιοχής μας και υιοθέτησής τους.
Τέθηκε επίσης το θέμα κατάθεσης του ψηφίσματος στην Επιτροπή Αλληλεγγύης στη Χαλκιδική (Αθήνα) καθώς και στο Ανοιχτό Συντονιστικό Θεσσαλονίκης Ενάντια στα Μεταλλεία Χρυσού (Χαλκιδική).
Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα δύο ανωτέρω θέματα, με 15 ψήφους.

 • 3ο θέμα εκτός ημερησίας
Κατατέθηκε από εθελοντή το κείμενο του ΙΣΑ για το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, με το οποίο σχεδόν χαρακτηρίζεται ως παράνομο. Θα γίνουν τα ακόλουθα:
Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνουν από κάποιους εθελοντές οι σχετικές απευθύνσεις (στο Μ.Κ.Ι. Ελληνικού) προς διερεύνηση των προθέσεων του απέναντι στην επικείμενη επιστολή του Ι.Σ.Α. καθώς και στο Κοινωνικό Ιατρείο Βύρωνα.
Αποφασίστηκε ομόφωνα (14 ψήφοι) το θέμα να συζητηθεί στην επόμενη συνέλευση.

 • 4ο θέμα εκτός ημερησίας
Αναγνώστηκε το κείμενο συμπαράστασης και αλληλεγγύης για τον Μίλτο Ευσταθιάδη.
Το κείμενο υιοθετήθηκε ομόφωνα με 14 ψήφους. Θα αναρτηθεί στο μπλογκ μας και θα σταλεί στο Ελληνικό.

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των θεμάτων προ ημερησίας διάταξης.


Β) Θέματα ημερησίας διάταξης

 • ΘΕΜΑ 1ο: Προσθήκη στο άρθρο 11 του κανονισμού
Εφόσον υπάρξει δελτίο τύπου των εθελοντών του κάμπινγκ που ακολουθεί κάποια δράση που οργανώνει η συνέλευση των εθελοντών κάμπινγκ Βούλας, αυτό θα πρέπει να εγκριθεί από τη συνέλευση πριν τη δημοσίευσή του”.
Η πρόταση έγινε αποδεκτή ομόφωνα (15 ψήφοι).

Για τις περιπτώσεις συνδιοργάνωσης δεν πάρθηκε απόφαση, καθώς δεν υπήρξε πλειοψηφία για κάποια από τις προτάσεις. Το θέμα θα τεθεί και θα συζητηθεί εκ νέου σε επόμενη συνέλευση.


 • ΘΕΜΑ 2ο: Αρχές και τρόποι επιλογής δράσεων
Συζητήθηκε το θέμα, να υπάρχουν θεματικές ενότητες και να τρέχει μία δράση από κάθε θεματική ενότητα για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι προτάσεις να συγκεντρώνονται ανά θεματική ενότητα. Προτεινόμενες θεματικές ενότητες:
 • Πολιτιστικά
 • Αλληλέγγυες δράσεις
 • Ανοιχτές συζητήσεις
 • Δράσεις για περιβάλλον, αυτάρκεια και σχετικά θέματα.

Το θέμα συζητήθηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα να συνεχιστεί η συζήτηση και στην επόμενη συνέλευση.

 • ΘΕΜΑ 3ο: Συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων.
Δράση για την Καθαρή Δευτέρα
Αποφασίστηκε (10 ψήφοι) κατ’ αρχήν η πρόταση για δράσεις την Καθαρή Δευτέρα από την Επιτροπή Αλληλεγγύης του Ν. Κόσμου σε συνεργασία με το Μίτο Πολιτών και τους Εθελοντές του Κάμπινγκ Βούλας.
Στην επόμενη συνέλευση θα συζητηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες της δράσης.


Δράση για τη διοργάνωση ημέρας εκδήλωσης και συζήτησης με θέμα:
« Επανοικειοποίηση των δημόσιων χώρων » .
Η πρόταση εγκρίθηκε κατ' αρχήν ομόφωνα.
Στην επόμενη συνέλευση θα συζητηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες της δράσης.


Θέματα επόμενης συνέλευσης:
 1. Πλαίσιο λειτουργίας και Καταστατικό
 2. Αρχές και τρόποι λειτουργίας
 3. Αναλυτικό πλαίσιο των δράσεων που εγκρίθηκαν
 4. Όνομα της συλλογικότητας
 5. Τρόποι και μέθοδοι ευρύτερης γνωστοποίησης της συλλογικότητάς μας
 6. Η επιστολή του Ι.Σ.Α για το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου