ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 27 / 3 / 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ
 
Ημερομηνία: 27-3-2013

Α) Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης
Ø 1ο θέμα εκτός ημερησίας
Δελτίο Τύπου σχετικά με την Ημέρα Φυσικής καλλιέργειας με την μέθοδο των σβόλων. Διαβάστηκε σχετικό κείμενο που έγινε δεκτό από την συνέλευση, μετά από μια πολύ μικρή αλλαγή.
Ø 2ο θέμα εκτός ημερησίας
Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Αποφασίστηκε να συντάξουμε κάλεσμα που θα τελειοποιήσουμε ηλεκτρονικά, για την συγκέντρωση της Κυριακής 31-3-13 στην πλατεία Συντάγματος. Το κείμενο-κάλεσμα θα σταλεί στην λίστα της συλλογικότητας.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των θεμάτων προ ημερησίας διάταξης.
Β) Θέματα ημερησίας διάταξης
ΘΕΜΑ 1ο: Αποδέσμευση κανονισμού λειτουργίας από το Πλαίσιο-Όραμα της συλλογικότητας
Μετά από σχετική πρόταση για αποδέσμευση των δύο παραπάνω ώστε να ξεκινήσει να ισχύει δοκιμαστικά ο κανονισμός λειτουργίας, έγινε αναλυτική συζήτηση, ωστόσο δεν έγινε δυνατό να ληφθεί σχετική απόφαση.
ΘΕΜΑ 2ο: Δημιουργία ομάδας εργασίας προβολής (ηλεκτρονικής και μη) της συλλογικότητας
Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί και στελεχώθηκε σχετική ομάδα εργασίας
Η ημερήσια διάταξη της επόμενης συνέλευσης που θα γίνει στις 3-4-2013, αποφασίστηκε να έχει τα εξής θέματα και με την ακόλουθη σειρά συζήτησης:
1) Νέες προτάσεις για δράσεις
2) Όνομα της συλλογικότητας
3) Πλαίσιο-Όραμα της συλλογικότητας

http://www.voulacamp.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου