ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20 / 3 / 2013

    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ   ΚΑΜΠΙΝΓΚ  ΒΟΥΛΑΣ

          Ημερ/νία: 20/3/2013

 
ΘΕΜΑ 1ο: Παράδοση τροφίμων σε απλήρωτους εργαζόμενους Ελευσίνας

Δεδομένου ότι έχουν συγκεντρωθεί τα τρόφιμα, αποφασίστηκε να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με τους απλήρωτους εργαζόμενους Ελευσίνας, για να καθοριστεί η μέρα κατά την οποία θα μεταφερθούν τα τρόφιμα, κατά προτίμηση μετά την Τρίτη 26/3/2013.

 
ΘΕΜΑ 2ο: Όνομα της συλλογικότητας

Αναγνώστηκαν προτεινόμενα ονόματα για τη συλλογικότητα και ξεκίνησε η σχετική συζήτηση.

Η απόφαση επί του ονόματος θα ληφθεί σε επόμενη συνέλευση.

 
ΘΕΜΑ 3ο: Πλαίσιο της συλλογικότητας

Έγινε συζήτηση σχετικά με το ύφος και το περιεχόμενο των δύο κειμένων-προτάσεων που έχουν κατατεθεί σε προηγούμενες συνελεύσεις. Επίσης, διερευνήθηκαν τρόποι για τη διαδικασία διαμόρφωσης του τελικού κειμένου.

Τελικά αποφασίστηκε να καθοριστούν οι ενότητες που θα περιλαμβάνονται στο «Πλαίσιο της συλλογικότητας».  Με βάση και παλαιότερη απόφαση και σημερινή επαναβεβαίωση, οι ενότητες τις οποίες θα αναπτύξουμε σε επόμενη συνέλευση θα είναι:

1.    Ιστορικό: Τι μας οδήγησε να φτιάξουμε αυτή την συλλογικότητα & γιατί ειδικά σήμερα, πώς αρχίσαμε-πού βρισκόμαστε;

2.   Ποιος είναι ο σκοπός μας – στόχοι μας – αρχές μας

3.   Τρόπος και μέσα επιδίωξης των στόχων

4.   Τρόπος λειτουργίας

Η συνέχεια της συζήτησης πάνω στο πλαίσιο θα γίνει σε επόμενη συνέλευση.


Η ημερήσια διάταξη της επόμενης συνέλευσης που θα γίνει στις 27-3-2013,
θα αποφασιστεί κατά την έναρξή της.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου