Συνέλευση Εθελοντών 27 / 12 / 2012 -ΠΡΑΚΤΙΚΑ


Συνέλευση  Εθελοντών  Camping Βούλας  27-12-2012
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
 
Παρόντες : 14

(Κωνσταντίνα, Κώστας, Βούλα, Ρένα, Πάνος, Γιώργος, Μάκης, Θάνος, Κώστας Κ., Άκης, Μαρία, Ιωάννα, Συμεών, Αλέξανδρος)

 Συντονιστής ομόφωνα: Πάνος

Γραμματέας Πρακτικών: Αλέξανδρος

 Τέθηκαν 2 θέματα προ και εκτός ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν:

 ΘΕΜΑ 1: Επικοινωνία, e-mail και blog της συνέλευσης

 Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

 α) Από εδώ και στο εξής η συνέλευση θα κοινοποιεί της δράσεις της και θα επικοινωνεί τα νέα της αποκλειστικά και μόνο μέσω του e-mail (gmail), που διαθέτει από το blog της “Voula-Camp

 β) Ο Γραμματέας κάθε Συνέλευσης θα αναλαμβάνει μέχρι και την επόμενη συνέλευση να ενημερώνει το blog (ανάρτηση πρακτικών) και να στέλνει e-mails για την επόμενη συνέλευση ή επικείμενες δράσεις. Βοήθεια στα «ηλεκτρονικά θέματα» θα παρέχει ο Κώστας Κ.

 ΘΕΜΑ 2: Καθαριότητα του κλειστού-χειμερινού χώρου της κατάληψης του Camping Βούλας

 Μετά από συζήτηση και διάφορες προτάσεις, μπήκε σε ψηφοφορία η πρόταση: «Για την καθαριότητα θα αποφασίζει κάθε
φορά η συνέλευση»

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ: Υπέρ 8, Κατά 1, Λευκά 4
Η πρόταση δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία 75% και συνεπώς δεν πέρασε ως απόφαση. Το γενικό θέμα τήρησης της καθαριότητας δεν λύθηκε και θα ξανασυζητηθεί σε επόμενη συνέλευση.

 Ωστόσο αποφασίστηκε ειδικότερα και ομόφωνα ότι μετά το τελείωμα του βαψίματος που έγινε, την Πέμπτη 3-1-13 και ώρα 12:00-15:00 θα γίνει γενική καθαριότητα από όλους όσους θέλουν και μπορούν.
------------------------------------------------------------------------------------------
Μετά το θέμα αυτό αποχώρησε η Βούλα. Παρέμεινε απαρτία 13 ατόμων
------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΜΑ 3 (Κυρίως θέμα ημερήσιας διάταξης): Τρόπος λειτουργίας της Συνέλευσης

Ξεκίνησε η συζήτηση του πρώτου από τα 11 υπο-θέματα, που είχαν επιλεγεί για να συζητηθούν και αποφασιστούν χωριστά από την προηγούμενη συνέλευση.

 Υποθέμα 1: Ποιοι θεωρούνται μέλη της ανοιχτής συνέλευσης

Στο υπο-θέμα αυτό προέκυψαν 4 ξεχωριστές ενότητες σε ότι αφορά τα μέλη: α) Δικαίωμα λόγου, β) Δικαίωμα ψήφου, γ) Τι εκπροσωπεί κάθε μέλος, δ) Δικαίωμα της συνέλευσης να αποπέμπει μέλη ή να τους στερεί δικαιώματα.

 Στην ενότητα (α) προτάθηκε:

«Η συνέλευση είναι ανοικτή και συνεπώς όλοι έχουν δικαίωμα λόγου σε αυτή με βάση όσα θα προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας της, εφόσον βέβαια σέβονται τις αρχές λειτουργίας της»

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ: Υπέρ 12, Κατά 1, Λευκά 0

 Η απόφαση κατοχυρώθηκε αφού συγκέντρωσε πλειοψηφία άνω του 75%

 Στην ενότητα (β) προτάθηκαν:

 «Τα νέα μέλη να μην έχουν δικαίωμα ψήφου μέχρι να συμπληρώσουν 3 παρουσίες σε συνέλευση και να το αποκτούν από την 4η συνέλευσή τους και μετά»

«Κάθε παρουσία σε συνέλευση (των μη νέων μελών), να κατοχυρώνει δικαίωμα ψήφου για τις επόμενες τρεις συνελεύσεις, ενώ με απουσία σε τρεις συνεχόμενες συνελέυσεις να χάνεται το δικαίωμα ψήφου και να ανακτάται μετά από μία νέα παρουσία, όπου θα συμμετέχει μόνο με διακίωμα λόγου»

« Μέλος να γίνεται όποιος με δήλωσή του αποδέχεται τις αρχές που θα εμπεριέχονται στην διακήρυξη και τους σκοπούς της συνέλευσης»

 Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ και ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ.

Η απόφαση επί της ενότητας (β) αναβλήθηκε για την επόμενη συνέλευση

 Στην ενότητα (γ) προτάθηκε:

 «Το κάθε μέλος εκπροσωπεί τον εαυτό του και μόνο και συνεπώς εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. Βεβαίως, ως άτομο έχει την ελευθερία οι απόψεις του να συμπίπτουν με πολιτικούς χώρους ή ιδεολογίες, αλλά θα τις εκφράζει πάντα ως άτομο»

 Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ και ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ.

Η απόφαση επί της ενότητας (γ) αναβλήθηκε για την επόμενη συνέλευση

 Στην ενότητα (δ) υπήρξαν δύο αντιπαρατιθέμενες προτάσεις. Η πρώτη αφορά στην αποπομπή μέλους λόγω πράξεων που δημιουργούν εμπόδια στην λειτουργία της συνέλευσης και η δεύτερη στην αποπομπή μέλους που εκφράζει απόψεις ή προτάσεις εντελώς αντίθετες με τις αρχές και τους σκοπούς της συνέλευσης ως συλλογικότητα. Συγκεκριμένα οι δύο προτάσεις ήταν:

 Α: «Η συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί κατόπιν ψηφοφορίας το δικαίωμα λόγου, ψήφου ή και παρουσίας από όποιο μέλος της δεν σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της και την παρεμποδίζει με την συμπεριφορά ή τα έργα του.»

 Β: «Η συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί κατόπιν ψηφοφορίας το δικαίωμα λόγου, ψήφου ή και παρουσίας από όποιο μέλος της αντιβαίνει τις αρχές και τους σκοπούς της συνέλευσης ως συλλογικότητα. Σε τέτοια περίπτωση, η αποπομπή μέλους θα πρέπει να είναι πλήρως και σαφώς αιτιολογημένη.»

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ: Πρόταση Α: 8, Πρόταση Β: 4, Λευκά: 1

Η πρόταση Α δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία 75% και συνεπώς δεν πέρασε ως απόφαση. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί στην επόμενη συνέλευση.
------------------------------------------------------------------------------------------
Μετά το θέμα αυτό αποχώρησε ο Κώστας Κ. Παρέμεινε απαρτία 12 ατόμων
------------------------------------------------------------------------------------------

 ΘΕΜΑ 4: Ημερομηνία, ώρα και θέματα επόμενης Συνέλευσης

                   Αποφασίστηκε ομόφωνα η επόμενη συνέλευση να γίνει την Πέμπτη 3-1-13 και ώρα 19:30
                                              (και όχι Δευτέρα, λόγω Πρωτοχρονιάς) με:

 ΘΕΜΑ 1ο (εκτός ημερήσιας διάταξης): «Προσδιορισμός Χρόνου Συζήτησης του Κανονισμού Λειτουργίας»

 ΘΕΜΑ 2ο: “Συνέχιση συζήτησης και αποφάσεων επί του Κανονισμού Λειτουργίας της Συνέλευσης”

 Συμπλήρωση του Γραμματέα της τελευταίας συνέλευσης:

Για διευκόλυνση των μελών και για προετοιμασία τους για το 2ο θέμα της επόμενης συνέλευσης ακολουθεί απόσπασμα των πρακτικών της συνέλευσης της 17-12-12 με τα 11 υποθέμτα του 2ου θέματος προς συζήτηση στις 3-1-13. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την συζήτηση και τις αποφάσεις για τα 3 πρώτα υποθέματα:

 «Τα σημεία που προτάθηκαν για να συζητηθούν κατά την επόμενη συνέλευση ένα-ένα ως υπο-θέματα ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση και οι επιμέρους αποφάσεις είναι τα εξής:

                1) Ποιοι θεωρούνται μέλη της ανοικτής συνέλευσης;
                2) Τα μέλη είναι σταθερά η μπορεί να χάσουν την ιδιότητα αυτή και πώς;
                3) Ποια είναι τα δικαιώματα και οι ελάχιστες υποχρεώσεις του μέλους και αυτά είναι διαρκή η μεταβάλλονται;
                4) Πότε υπάρχει απαρτία και  αυτή υφίσταται ανά θέμα ή ανά συνέλευση;
                5) Πως γίνεται ο συντονισμός της συνέλευσης;
                6) Πως λαμβάνονται αποφάσεις ( πχ με ομοφωνία η με απόλυτη η ενισχυμένη πλειοψηφία). Τι συμβαίνει όταν υπάρχουν    .  ή                    περισσότερες αντιτιθέμενες προτάσεις;
                7) Υπό ποιες προϋποθέσεις η κριτήρια μπορεί να ανατραπεί προηγούμενη απόφαση συνέλευσης

            8) Από τι θέματα καταρτίζεται και πως αποφασίζεται η Ημερησία διάταξη των   
                 συνελεύσεων. Πως εγκρίνονται έκτακτα θέματα εκτός ημερήσιας  διάταξης
                 9) Τα θεσμικά όργανα της συνέλευσης
               10) Οικονομική πόροι και διαχείριση
            11) Σχέσεις συνέλευσης και άλλων φορέων και Συλλογικοτήτων»

        Η  Συνέλευση Εθελοντών Camping Βούλας εύχεται σε όλους Καλή Χρονιά!

ΠΡΟΒΟΛΗ 4 / 1 / 2013 - "ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ"

                 ΠΡΟΒΟΛΗ   ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  4 / 1 / 2013 
              " ΑΛΗΘΙΝΟΣ   ΦΑΣΙΣΜΟΣ "
 
    ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  " ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ " , ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ
 ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 21/12/2012 .
    ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ 1965 , ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΜ ,
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΑΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ
 ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΖΕΣ.

    Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ
7.30 μ.μ. 

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ,
 Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ .
   ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ  ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ , ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ  ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΕΛΑΣΤΕ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 27 /12 / 2012Σας υπεθυμίζουμε την πολύ σημαντική ανοιχτή συνέλευση
 της     Πέμπτης  27  Δεκεμβρίου  7.30 μ.μ.  ,
όπου θα συζητήσουμε τον τρόπο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του κάμπινγκ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ 17/12/2012


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΤΟΥ 
ΚΑΜΠΙΝΓΚ  ΒΟΥΛΑΣ  17/12/2012

ΠΑΡΟΝΤΑ 14 μέλη: (Μαρία , Θάνος , Ιωάννα, Άκης, Μάκης, Τάκης, Κώστας, Κωνσταντίνα, Ρένα, Αφροδίτη, Αλέξανδρος, Συμεών, Παναγιώτης , Γιώργος)

 ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :

 1.      Ορισμός συντονιστή

 2.      Προβολή ταινίας και γενικότερα τρόπος επιλογής (έγινε δεκτή ομόφωνα η συζήτηση του θέματος αυτού, ως πρώτο θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης).                             

Αποφασίστηκε ο τρόπος επιλογής των ταινιών που θα προβάλλονται. Η Συνέλευση θα ορίζει τη θεματική ενότητα και θα δίνει στους θεατές τη δυνατότητα επιλογής της επόμενης ταινίας για προβολή, μέσω ψηφοφορίας,  μεταξύ 2-3 ταινιών που θα τους προτείνει.

            Για τη μεθεπόμενη προβολή θα προταθούν και θα τεθούν σε ψηφοφορία οι εξής ταινίες αντιφασιστικού περιεχομένου:

    1.       «Ο Πραγματικός Φασισμός» του Μ. Ρομ

    2.      «Ο Δικτάτορας» του Τσάρλι Τσάπλιν

    3.      « Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας» του Τ. Κέι
          3.      Προσωρινός τρόπος λειτουργίας των συνελεύσεων για το θέμα: γενικός τρόπος λειτουργίας της συνέλευσης.
          4.      Αποφασίστηκε:

 1. Η λήξη της σημερινής συνέλευσης να είναι στις 22.30    
   (Υπέρ  12  ψήφοι          κατά 2ψήφοι)   
 2.Οι κανόνες της σημερινής συνέλευσης θα ισχύουν για όλες τις συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι να αποφασισθούν και καθορισθούν οι κανόνες λειτουργίας της Συνέλευσης των Εθελοντών του Κάμπινγκ.      
 Η απαρτία καθορίστηκε στα 10 άτομα-μέλη.     
Έγινε ψηφοφορία μεταξύ 3 προτάσεων για το ποσοστό για τη λήψη αποφάσεων 
Στην πρώτη ψηφοφορία τα αποτελέσματα ήταν:
                 Ομοφωνία  :  1 ψήφος
                 Με 80%      :  6  ψήφοι
               Με 70%       :  7   ψήφοι
                Λευκά          :  0 ψήφοι
           Αποτελέσματα στη δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των 2
               επικρατέστερων προτάσεων:
                 Με 80%     :  7  ψήφοι
                Με 70%      :  7   ψήφοι
                 Λευκά        : 0 ψήφοι

         Μετά από πρόταση για αναβολή λήψης της απόφασης αυτής και πραγματοποίηση  
         απλής συζήτησης  και δεύτερη συμβιβαστική πρόταση για λήψη αποφάσεων με                     
         παίρνονται με   75% επί των παρόντων
            Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
                            Αποφάσεις με 75%   :  12 ψήφοι            
            Αναβολή και απλή συζήτηση   :  2 ψήφοι
                                                 Λευκά  :           0 ψήφοι

5.      Ξεκίνησε η συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της συνέλευσης των
           εθελοντών του κάμπινγκ.

Τα σημεία που προτάθηκαν για να συζητηθούν κατά την επόμενη συνέλευση ένα-ένα
ως υπο-θέματα ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση και οι επιμέρους αποφάσεις είναι τα εξής:

1) Ποιοι θεωρούνται μέλη της ανοικτής συνέλευσης;
            2) Τα μέλη είναι σταθερά η μπορεί να χάσουν την ιδιότητα αυτή και πώς;
             3) Ποια είναι τα δικαιώματα και οι ελάχιστες υποχρεώσεις του μέλους και αυτά είναι
                    διαρκή η μεταβάλλονται;
             4) Πότε υπάρχει απαρτία και  αυτή υφίσταται ανά θέμα ή ανά συνέλευση;
             5) Πως γίνεται ο συντονισμός της συνέλευσης;
             6) Πως λαμβάνονται αποφάσεις ( πχ με ομοφωνία η με απόλυτη η ενισχυμένη πλειοψηφία).

                    Τι συμβαίνει όταν υπάρχουν 3 ή περισσότερες αντιτιθέμενες προτάσεις;
             7) Υπό ποιες προϋποθέσεις η κριτήρια μπορεί να ανατραπεί προηγούμενη απόφαση

                      συνέλευσης
             8) Από τι θέματα καταρτίζεται και πως αποφασίζεται η Ημερησία διάταξη των   
                     συνελεύσεων. Πως εγκρίνονται έκτακτα θέματα εκτός ημερήσιας  διάταξης
            9) Τα θεσμικά όργανα της συνέλευσης
         10) Οικονομική πόροι και διαχείριση
          11) Σχέσεις συνέλευσης και άλλων φορέων και Συλλογικοτήτων

 6.         Ξεκίνησε ένας πρώτος κύκλος ομιλιών και προβληματισμού σχετικά με τα 3
               πρώτα υποθέματα

 7.      Λόγω εορτών η επόμενη συνέλευση προγραμματίστηκε για την
              Πέμπτη 27/12 /2012

 Επόμενη συνέλευση Πέμπτη 27/12/2012 ώρα 19.30

Με Θέματα προς συζήτηση:

Τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της συνέλευσης.

Θα γίνουν προτάσεις και θα συζητηθούν τα παραπάνω 11 σημεία ή όποια επιπλέον προκύψουν ή προταθούν.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΊΑΣ 21/12/12 - « ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ »

            Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου  ώρα  7.15
                      ΣΤΟ ΚΆΜΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

                            « ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ »
 Σκηνοθεσία  Κέν Λόουτς

Πρωταγωνιστούν   Ιαν Χάρτ, Ροζάνα Παστόρ, Ισιάρ Μπολέν

    Η ταινία μας παρουσιάζει μια ιστορία του ισπανικού εμφυλίου, η οποία παραδόξως δεν επικεντρώνεται στις μάχες του δημοκρατικού στρατοπέδου με τους φασίστες, αλλά στον εμφύλιο μεταξύ των κομμουνιστών απ’ τη μια και των αναρχικών και τροτσκιστών από την άλλη. Φυσικά οι πρώτοι είναι οι τρισκατάρατοι προδότες της υπόθεσης ενώ οι δεύτεροι οι καλοκάγαθοι και συνεπείς αγωνιστές της επανάστασης.                                                                                                      

Είναι γνωστό ότι το «Γη και Ελευθερία» βραβεύτηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου στις Κάννες καθώς και σε πλήθος άλλων διοργανώσεων. Δεν είναι, όμως, τόσο γνωστό ότι ανάμεσα σε αυτούς που χρηματοδότησαν και υποστήριξαν την ταινία με διάφορους τρόπους είναι η κρατική τηλεόραση της Ισπανίας, το BBC και… το Συμβούλιο της Ευρώπης!

Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία μετά την προβολή να συζητήσουμε για πολλά και πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10/12/201

                                               ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΟΙΧΤΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ  ΒΟΥΛΑΣ  10/12/2012

                                             ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 1.      Καθορισμός τρόπου διαδικασίας  σημερινής συνέλευσης 

 2.  Αναβολή για να δοθεί χρόνος  προετοιμασίας των 3 θεμάτων προς συζήτηση που αφορούν τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων  συνελεύσεων και καθορισμός πλαισίου φιλοσοφίας-στόχων-αρχών της συλλογικότητας και ονομασία της.   

        3.Προβολές ταινιών

·        Ημέρα προβολής  αλλάζει σε  Παρασκευή ώρα  7.15

·        Ομάδα υπεύθυνη για  προβολές  Θάνος , Παναγιώτης και Άκης

·        Επομένη προβολή «ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 21/12/2012

                Οι ταινίες που προτάθηκαν και οι ψήφοι που πήραν ήταν οι εξής αρχικά

                     θα  προβληθούν οι πρώτες 2 ταινίες.

             ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                            8 ψήφοι

                   ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  7

                   ΧΡΕΟΚΡΑΤΙΑ                                        6

                   ΚΑΤΑΣΤΡΟΙΚΑ                                     6

                   Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ               5

                   V- VENTETA                                          4

                   ΠΡENOM (Γαλλική ταινία)                     4 ψήφοι

                   PERSEPOLIS                                           4

                   ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΡΩΜΗ                             3

                   ΜΑΤΡΙΞ -1                                               2

                   ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΟ                 0

   
        Αποφασίστηκε αρχικά να προβληθούν οι πρώτες 2 ταινίες.

 4.Οργανωτικά σε σχέση με την Εορταστική εκδήλωση  αλληλεγγύης στο κάμπινγκ

   της Βούλας. 16/12/2012 ώρα 10.30  (φαγητό 13.00)

5.Ενημέρωση- συζήτηση για τη σχέση Εναλλακτικής Δράσης με τη συλλογικότητα των εθελοντών του κάμπινγκ.

Επόμενη  ανοιχτή συνέλευση 17/12/2012 ώρα 19.30 στο κάμπινγκ της Βούλας

Με Θέματα προς συζήτηση

1 .Τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων  συνέλευσης

2. Καθορισμός Πλαισίου συλλογικότητας, φιλοσοφία, στόχοι,        αρχές, ονομασία.                                                                                        

"Η Συνέλευση αποφάσισε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα και σημαντικότερο από οποιοδήποτε άλλο θέμα να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις, που θα καταγραφούν σε χαρτί ως θέσεις της, για τα δύο παραπάνω θέματα με τη σειρά που αναφέρονται, αφιερώνοντας σε αυτά όσες συνελεύσεις χρειαστούν με πρώτη την αμέσως επόμενη συνέλευση της Δευτέρας 17-12-12:

"Παράλληλα αποφάσισε ότι θα δημοσιοποιήσει ταυτόχρονα (και μόνο) τις αποφάσεις-θέσεις της και για τα δύο παραπάνω θέματα (1 + 2).

Η συνέλευση  όπως είναι γνωστό, είναι ανοιχτή σε όλους και η παρουσία όσο γίνεται περισσότερων πολιτών είναι πολύ σημαντική                    

                                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10/12/2012

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10/12/2012

 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ,ΤΗΣ 5/12/2012 , ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ,
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ "ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ ".
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ :
  1.  ΟΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 7.00 μμ. ,ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑΘΑ ΣΥΖΗΤΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ .ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΘΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
  2. ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ    ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΙΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ-ΔΡΑΣΗΣ ,       ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΡΟΠΟΥ - ΧΡΟΝΟΥ  -  ΚΟΣΤΟΥΣ  -ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ      ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ .
  3. ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 7.00 μμ. .
 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/12/2012
    ΕΙΝΑΙ :
  •  Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  •  Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ
  •  Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
                   ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ - ΧΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ   -  &
                   ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΦΑΓΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ
                                                 ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  -   &
                   ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ .
  • ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.
  • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ .

    

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΚΓΚ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΚΓΚ -- ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Φίλες και φίλοι, οι εργασίες στο πρώτο κτίριο του κάμπινγκ ολοκληρώνονται και η συνέλευση των εθελοντών στη συνεδρίαση της τη Δευτέρα 26/11/12 αποφάσισε την έναρξη των εκδηλώσεων και των δράσεων .
Όσοι φίλοι και όσες φίλες εθελοντές έχουν διαθέσιμο χρόνο μπορούν να είναι στο κάμπινγκ για βοήθεια τελική φάση τριψιμο - βάψιμο - καθαρισμός χώρου κάθε
Δευτέρα -- Τετάρτη και Σάββατο στις 10.30 το πρωϊ

Η γραμματεία της συνέλευσης

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου της εισόδου του κάμπινγκ από τους εθελοντές η συνέλευση στην τελευταία συνεδρίασή της αποφάσισε να ξεκινήσουν και πάλι οι εκδηλώσεις και οι δράσεις στο κάμπινγκ  με το εξής πρόγραμμα

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 8 μμ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ρομπέρ Γκεντιγκιάν με τους: Ζαν-Πιερ Νταρουσέν,  Αριάν Ασκαρίντ, Ζεράρ Μεϊλάν

Ένα ζευγάρι πενηνταπεντάρηδων, ο άντρας του οποίου έχει χάσει πρόσφατα τη δουλειά του, πέφτει θύμα ληστείας. Δεν ξέρει πώς να αντιδράσει όμως όταν διαπιστώνει ότι αυτή έχει οργανωθεί από έναν επίσης απολυμένο πρώην συνάδελφο του συζύγου, ο οποίος αναθρέφει μόνος τα δύο μικρά αδέρφια του

 
Στις 7μμ θα πραγματοποιηθεί  η τακτική εβδομαδιαία ανοιχτή συνέλευση. Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε στις 7μμ στο κάμπινγκ


========================================================

 
                     ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10.30 πμ

 ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

Η εκδήλωση θα οργανωθεί από το Δίκτυο Αλληλεγγύης «Ο Μίτος των πολιτών»
και θα περιλαμβάνει

 
       ·          Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι

Οι πολίτες μπορούν να φέρουν ό τι τους περισσεύει (ρούχα σε καλή σχετικά κατάσταση, βιβλία,
CD, οικιακά σκεύη κ.α) και να πάρουν δωρεάν ότι τους χρειάζεται
  •         Συλλογικό γεύμα
Κάθε φίλος ή φίλη μπορεί να φέρει από το σπίτι του/της  καλούδια για μεζέ και εμείς θα βάλουμε το κρασί.

·        Μουσική και διασκέδαση
Θα έχουμε την ευκαιρία  πίνοντας κρασάκι και τσιμπολογώντας να διασκεδάζουμε τις δυσκολίες που περνάμε ακούγοντας μουσική και συζητώντας τι μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε με αλληλεγγύη το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας

Στο χώρο του κάμπινγκ θα λειτουργήσουμε με εθελοντές στέκι για να βρισκόμαστε, να πίνουμε καφέ ή ποτό
και να κουβεντιάζουμε