Χάρτης Πρόσβασης

Το Κάμπινγκ Βούλας βρίσκεται δίπλα στο ΠΙΚΠΑ Βούλας (ΚΑΑΠ) στα όρια των δήμων Γλυφάδας - Βούλας. Η είσοδος επιτρέπεται σε πεζούς και ποδήλατα, αλλά και αυτοκίνητα έως ένα σημείο. 

Πρόσβαση:
  • ΤΡΑΜ: Τέρμα-Βούλα 200μμ προς Γλυφάδα
  • Λεωφορεία: Γραμμή Α2 (Αθήνα-Βούλα), Γραμμή Α1 (Πειραιάς-Βούλα),                                                        Γραμμή Ε22 (ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΣΑΡΩΝΙΔΑ) .