ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 6 / 2 / 2013


Ημερομηνία: 6-2-2013

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1) Ενημέρωση σχετικά με διωκόμενο υπάλληλο του Δήμου Ελληνικού

 Η συνέλευση θα καλέσει τον συγκεκριμένο αγωνιστή και θα συγκεκριμενοποιήσει την
μορφή συμπαράστασής της.

 1ο ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και ψήφιση άρθρων του κανονισμού λειτουργίας
της συνέλευσης εθελοντών κάμπινγκ Βούλας.

                             Αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 Υπό ποιες προϋποθέσεις η κριτήρια μπορεί να ανατραπεί προηγούμενη απόφαση  συνέλευσης

 Για αποφάσεις αλλαγής των κανόνων λειτουργίας της συνέλευσης και του πλαισίου απαιτείται ομοφωνία στην συνέλευση όπου τίθεται το θέμα αλλαγής και εάν δεν υπάρξει απόφαση το θέμα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην αμέσως επόμενη συνέλευση όπου για να ληφθεί απόφαση θα απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 90% των παρόντων με δικαίωμα ψήφου με στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς (στρογγυλοποίηση όπως και στις συνήθεις ψηφοφορίες).

 Για αποφάσεις ανατροπής ή αναίρεσης αποφάσεων προηγούμενων συνελεύσεων (εκτός των κανόνων λειτουργίας και του πλαισίου της πλαισίου της συλλογικότητας) απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 90% των παρόντων με δικαίωμα ψήφου με στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς όπως και παραπάνω.

Από τι θέματα καταρτίζεται και πως αποφασίζεται η  Ημερησία διάταξη των  συνελεύσεων.

 Κάθε συνέλευση αποφασίζει με ψηφοφορία τα θέματα (ημερήσια διάταξη), που θα συζητηθούν στην επόμενη συνέλευση. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι 15 λεπτά αυστηρά και αν η συνέλευση δεν καταλήξει, η επόμενη συνέλευση θα γίνει με ανοιχτή ημερήσια διάταξη, που θα καταδειχθεί στην έναρξή της. Η συζήτηση και απόφαση για την ημερήσια διάταξη της επόμενης συνέλευσης θα γίνεται μετά την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και πριν τα κυρίως θέματα. Ωστόσο, σε κάθε συνέλευση μπορούν να προστεθούν και έκτακτα θέματα (εκτός ημερήσιας διάταξης) αν και μόνο αν το αποφασίσει με ψηφοφορία η συνέλευση (τόσο για κάθε θέμα ξεχωριστά, όσο και για την ιεράρχησή του στην έκτακτη ημερήσια διάταξη). Ο διαθέσιμος χρόνος για τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι 30 λεπτά αυστηρά και μετά το πέρας του, όποια θέματα δεν έχουν συζητηθεί/αποφασιστεί παραπέμπονται σε επόμενες συνελεύσεις. Σε έκτακτες περιπτώσεις και για πολύ σοβαρά θέματα μπορεί κάποιο θέμα να προταθεί και εάν το αποφασίσει η συνέλευση να συζητηθεί ως κύριο θέμα της συνέλευσης, με συνέπεια η προηγούμενη ημερήσια διάταξη να αναβληθεί ή να  παραπεμφθεί σε επόμενη τακτική ή έκτακτη συνέλευση. Η ημερήσια διάταξη της επόμενης συνέλευσης κοινοποιείται ηλεκτρονικά και στα μέσα το αργότερο δύο ημέρες μετά την συνέλευση που την απεφάσισε.

 Συντήρηση του χώρου του κάμπινγκ Βούλας

Στην πρώτη συνέλευση κάθε μήνα συγκροτείται μία ομάδα εργασίας καθαριότητας, κάλυψης αναγκών και συντήρησης του χώρου του camping, που θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία άτομα. Η ομάδα αυτή, θα αλλάζει κάθε μήνα.

 Ο αυτοδιαχειριζόμενος χώρος του κάμπινγκ της Βούλας καλύπτει τις ανάγκες του, από ελεύθερες, εθελοντικές και άρα συνειδητές προσφορές.
___________________________________________________________

 Η ημερήσια διάταξη της επόμενης συνέλευσης θα έχει ως κύρια θέματα με τη ακόλουθη σειρά:

 1) Πρόταση ένταξης καθαρισμού του Κάμπινγκ Βούλας στην καμπάνια
«Let’s do it Greece” καθαριότητας των δημοσίων χώρων.

2) Ολοκλήρωση συζήτησης των τελευταίων άρθρων του κανονισμού.

3) Καθορισμός των ερωτήσεων που θέλουμε να απαντά το πλαίσιο της συλλογικότητας

4) Αρχές και τρόποι επιλογής δράσεών και συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων

 -----------------------------------------------------------------------------------------------
Η Ανοιχτή Συνέλευση Εθελοντών του αυτοδιαχειριζόμενου χώρου Κάμπινγκ Βούλας γίνεται τακτικά
κάθε Τετάρτη στις 7.30 μμ.

Θα μας βρείτε στο κτήριο που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο των πεζών
(δίπλα στο ΠΙΚΠΑ Βούλας), 200 μέτρα από την αφετηρία του Τράμ στη Βούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου