ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20 / 2 / 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Ημερομηνία: 20 / 2 / 2013

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1) Συλλογή τροφίμων για τους απλήρωτους εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας

 Αποφασίστηκε να ξεκινήσει συλλογή στερεών και αποθηκεύσιμων τροφίμων και οι λεπτομέρειες παράδοσης θα αποφασιστούν σε επόμενη συνέλευση.

 
2) Ψήφισμα σε σχέση με την κατάσταση στα μεταλλεία Χαλκιδικής

 Aποφασίστηκε να έρθει γραπτή πρόταση στην επόμενη συνέλευση για να συζητηθεί και εμπλουτισθεί πριν μπει σε ψηφοφορία.

                                                 =======================

 1ο ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση συζήτησης του τελευταίου άρθρου του κανονισμού.

 Αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 Άρθρο 10

Η συνέλευση μπορεί να ζητά από ανοιχτή ομάδα μελών της να ετοιμάσει προτάσεις, που θα αποτελούν προεργασία σε κάποιο θέμα για επόμενη συνέλευση. Η ομάδα αυτή οφείλει να παρουσιάσει όλες τις απόψεις/προτάσεις, που ακούστηκαν στην διάρκεια της δουλειάς και των συζητήσεών της. Η ομάδα αυτή, θα λειτουργεί με διαδικασίες μικρής συνέλευσης και θα έχει στην διάθεσή της τον απαραίτητο χρόνο στην διάρκεια της κανονικής συνέλευσης να παρουσιάσει την πρότασή της, δυνητικά και λογικά μεγαλύτερο από τις τοποθετήσεις των μεμονωμένων μελών.

 
2ο ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των ερωτήσεων που θέλουμε να απαντά το πλαίσιο της συλλογικότητας

 Aποφασίστηκε να βασιστούμε στις παρακάτω 6 ερωτήσεις και να τις συμπληρώσουμε αν υπάρξουν περισσότερες.

·        Τι μας οδήγησε να φτιάξουμε αυτή την συλλογικότητα & γιατί ειδικά τώρα

·        Ποιος είναι ο σκοπός μας – στόχοι μας – αρχές μας

·        Τρόπος και μέσα επιδίωξης των στόχων

·        Ποιες δραστηριότητες έχουν γίνει μέχρι τώρα 

( και η συνοπτική Ιστορία μας πως αρχίσαμε- που βρισκόμαστε  σήμερα )

·        Τι δραστηριότητες ελπίζουμε να κάνουμε στο μέλλον -Κινηματική δράση

 
Παράλληλα ξεκίνησε μια ανταλλαγή απόψεων πάνω στις απαντήσεις που θα πρέπει να δώσουμε σε
αυτές τις ερωτήσεις, που θα συνεχιστεί στην επόμενη συνέλευση.

 
3ο ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: Καθορισμός ομάδας συντήρησης χώρου

 Προσφέρθηκαν 4 εθελοντές και συγκροτήθηκε η σχετική ομάδα που θα είναι υπεύθυνη μέχρι το τέλος Μαρτίου.

 
4ο ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: Συμπαράσταση και κάλεσμα για να συζητήσουμε με την Επιτροπή Αγώνα Φυλής

 Συγκροτήθηκε μια τριμελής ομάδα εργασίας για να κατεβάσει μια σχετική πρόταση για ημέρα εκδήλωσης
μαζί με γνώστες του θέματος.

 
5ο ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: Απολογισμός δράσης συλλογικής κουζίνας

 Έγινε αναλυτικός απολογισμός της συγκεκριμένης δράσης και αναπτύχθηκε προβληματισμός
σχετικά με την συνδιοργάνωση της δράσης.

 
6ο ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: Αρχές και τρόποι επιλογής δράσεών και συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων

 Το γενικό θέμα των αρχών και τρόπων επιλογής δράσεων δεν πρόλαβε να συζητηθεί και αναβάλλεται
 για την επόμενη συνέλευση.

 
Αποφασίστηκε η επόμενη θεματική ενότητα για κινηματογραφική προβολή να αφορά το Χρήμα (πως παράγεται και πως κάνει τους ανθρώπους εξαρτημένους από αυτό)

 
Αποφασίστηκε η θεατρική ομάδα να αρχίσει την δράση της τις Τρίτες 7-9μμ.

 
Αποφασίστηκε τα σεμινάρια εναλλακτικής θεώρησης της ιστορίας που θα γίνουν από την Εναλλακτική Δράση να γίνονται τις Δευτέρες απογευματινο-βραδινές ώρες.

 
Καθορίστηκε ως ημερομηνία για την δράση δημιουργίας μικρού αγρού με σπορά σβόλων η 23η Μαρτίου ημέρα Σάββατο.

 
Η ημερήσια διάταξη της επόμενης συνέλευσης θα έχει ως κύρια θέματα με τη ακόλουθη σειρά:

 
1) Προσθήκη στο άρθρο 11 του κανονισμού.

2) Αρχές και τρόποι επιλογής δράσεών

3) Συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων

4) Καθορισμός των ερωτήσεων που θέλουμε να απαντά το πλαίσιο της συλλογικότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου