Αποφάσεις Συνέλευσης Εθελοντών Camping Βούλας 10.01.2013Αποφάσεις Συνέλευσης Εθελοντών Camping Βούλας 10.01.2013


1ο ΘΕΜΑ εκτός ημερησίας διάταξης
Ψήφισμα ΕΥΔΑΠ: Αποφασίστηκε η υιοθέτηση από το Camping Βούλας, ως συλλογικότητα του ψηφίσματος που απευθύνουν οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ προς την κυβέρνηση, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού και υπέρ του να παραμείνει η ΕΥΔΑΠ δημόσιος οργανισμός (www.savegreekwater.org) και η ανάρτησή του στο blog .

2ο ΘΕΜΑ εκτός ημερησίας διάταξης
Τρέχουσες εργασίες χώρου στέγασης Εθελοντών Camping Βούλας: Συμφωνήθηκε η Δευτέρα 14/01/2013, από ώρα 10.30πμ και μέχρι το μεσημέρι, ως μέρα και ώρα για να συνεχιστούν οι εργασίες ανακαίνισης του χώρου (βάψιμο).

3ο ΘΕΜΑ εκτός ημερησίας διάταξης
Δράσεις: Αποφασίστηκε να αφιερωθεί η μεθεπόμενη συνέλευση (Δευτέρα 21/01/2013) στη συζήτηση δράσεων που μπορούν να αναληφθούν από τη συλλογικότητα. Παράλληλα να αναρτηθεί στο χώρο αλλά και να διακινηθεί ηλεκτρονικά κατάλογος με θεματικές ενότητες δράσης και με ιδέες-προτάσεις για συγκεκριμμένες δράσεις, με σκοπό: α)να δηλώσουν ενδιαφέρον οι εθελοντές για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες όσοι μπορούν κι επιθυμούν, ώστε να καθοριστεί ποιές μπορούν να υλοποιηθούν και β) να δημιουργηθούν ομάδες θεματικού ενδιαφέροντος, που θα κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις που είναι εφικτό να υλοποιηθούν στο χώρο.

4ο ΘΕΜΑ εκτός ημερησίας διάταξης
e-mail ΜΙΤΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ με προτάσεις για αλληλέγγυες δράσεις:
Αποφασίστηκε στη μεθεπόμενη συνέλευση, Δευτέρα 21/01/2013 να διατεθεί 1,5 ώρα για τη συζήτηση του θέματος των διαφορετικών συλλογικοτήτων που θέλουν να χρησιμοποιούν το χώρο του Camping Βούλας κι έχουν κοινές δράσεις και πιθανόν να μπορούν να “συγχωνευθούν”.και στη συνέχεια άλλη 1,5 ώρα για τη συζήτηση των δράσεων που θα υιοθετηθούν προς υλοποίηση.

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ ημερήσιας διάταξης

Αποφασίστηκαν τα παρακάτω άρθρα:

1) “Το μόνο αποφασιστικό όργανο για κάθε θέμα που μπορεί να απασχολήσει τη συλλογικότητα των Εθελοντών του Camping Βούλας είναι η ανοικτή συνέλευση των μελών της, που συμμετέχουν σε αυτήν με τους όρους που παρουσιάζονται σε σχετικά εξειδικευτικά άρθρα παρακάτω.
Όλα τα μέλη της συνέλευσης έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα σχετικά με όλα τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση. Εξαίρεση αποτελεί το δικαίωμα ψήφου, το οποίο μπορεί να μην έχουν κάποια μέλη της συνέλευσης, με βάση πιό εξειδικευμένα παρακάτω άρθρα”.

2) “Η συνέλευση είναι ανοικτή και συνεπώς όλοι έχουν δικαίωμα λόγου σε αυτή, με βάση όσα προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας της, εφόσον βέβαια σέβονται τις αρχές λειτουργίας της”.

3) “Τα νέα (=πρωτοεμφανιζόμενα) μέλη της συνέλευσης αποκτούν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στη συντονιστική ομάδα της συνέλευσης (συντονιστής-γραμματεία) μετά από συμμετοχή σε 1 συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου, ώστε να εξοικειωθεί πρώτα με τις αρχές και τους τρόπους λειτουργίας της συνέλευσης”

4) Το κάθε μέλος εκπροσωπεί τον εαυτό του και μόνο και συνεπώς εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου