ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της Συνέλευσης 28/1/2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της Συνέλευσης Εθελοντών Camping Βούλας στις 28/01/2013

       Σχετικά με κανονισμό λειτουργίας (μοναδικό θέμα) αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Εφόσον υπάρχει απαρτία η συνέλευση ξεκινά 15΄ μετά τον ανακοινωμένο χρόνο έναρξής της. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται μετά από 45΄ μετά τον ανακοινωμένο χρόνο έναρξής της.

2. Ο συνολικός χρόνος κάθε συνέλευσης ορίζεται στην αρχή της, μετά την εκλογή της συντονιστικής ομάδας. Εάν στο διάστημα αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, μπορεί να ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος που έχει ήδη αρχίσει και τα υπόλοιπα θέματα να μεταφέρονται στην επόμενη συνέλευση.

3. Ισχύει η αρχή της ισηγορίας στην τοποθέτηση κάθε μέλους και με βάση αυτήν κανείς δεν δικαιούται να μιλά περισσότερο από άλλους (δηλαδή πάνω από το χρονικό όριο που τίθεται κάθε φορά), εκτός αν η ίδια η συνέλευση (συντονιστής ή μέλος) τού ζητήσει να το κάνει ή το εγκρίνει καθ’ υπέρβαση, μετά από αίτημα του ομιλητή ή τυχόν προσκεκλημένου εισηγητή, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα η συνέλευση το θέμα.

4. Η συνέλευση συγκαλείται τακτικά, μία φορά την εβδομάδα και έκτακτα αν το κρίνει απαραίτητο η συνέλευση με απόφασή της.

Επίσης εκτάκτως συγκαλείται συνέλευση εάν 5 μέλη με δικαίωμα ψήφου το αποφασίσουν. Αυτόματα καλούν τον γραμματέα της τελευταίας συνέλευσης να ενημερώσει όλα τα μέλη.

5. Οι ψηφοφορίες κατά τη διάρκεια της συνέλευσης γίνονται πάντα με ανάταση χειρός.

6. Όλες οι προτάσεις που τίθενται σε ψηφοφορία γίνονται αποδεκτές και συνεπώς μετατρέπονται σε αποφάσεις μόνο αν συγκεντρώσουν ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3 (66.7%) των παρόντων με δικαίωμα ψήφου όταν τα παρόντα μέλη είναι μέχρι 16 άτομα και απόλυτη πλειοψηφία 3/4 (75%) όταν τα παρόντα μέλη είναι 17 άτομα και πάνω. Ο αριθμός ψήφων υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς προς τα κάτω για δεκαδικά < 0.5 ή προς τα πάνω για δεκαδικά >=0.5.

7. Τροποποιήσεις μπορούν να γίνονται σε άρθρα του κανονισμού λειτουργίας της συλλογικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου