Η μυστική Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων ( T.T.I.P. ) – Χάρτα απορρύθμισης, επίθεση στην εργασία, κατάλυση της δημοκρατίας.

ΤΤΙP: Η μυστική εμπορική συμφωνία που μας αφορά όλους 


  Λίγα λόγια για ενημέρωση:

Η μυστική συνθήκη ΤΤΙΡ (Transatlantic Trade and Investment Partnership), αφορά τις εμπορικές και εταιρικές σχέσεις επενδύσεων, ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνία για την οποία οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν μυστικά τον Ιανουάριο του 2013 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα με άκρα μυστικότητα.
 
Τέλος στα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, τέλος στη διεκδίκηση για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, τέλος στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αυστηρός έλεγχος επί των πνευματικών δικαιωμάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας επιχειρείται μέσα από τη μυστική συμφωνία των ΗΠΑ και των εταίρων τους με την νομενκλατούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από «προεδρευόμενη δημοκρατία» σε «προεδρευόμενη …εταιριοκρατία» θα μετατραπεί το πολίτευμα της χώρας, εφόσον  η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ,
η περίφημη Διατλαντική Εταιρική Σχέση (TTIP) 
έχει τα χαρακτηριστικά που προδιαγράφουν οι έως τώρα διαπραγματεύσεις.                     
Κυβερνητικές πολιτικές θα τίθενται …υπό αίρεση,εφόσον
δεν πληρούν τους κερδοσκοπικούς όρους που θέτουν και απαιτούν οι πολυεθνικοί κολοσσοί της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να πραγματοποιούν «διατλαντικές» επενδύσεις.

 Πρόκειται για «τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει υπογραφεί ποτέ, μιας και οι δύο αυτές οικονομικές ενότητες αποτελούν περίπου το 60% της παγκόσμιας οικονομίας».  Κεντρικό της χαρακτηριστικό  είναι το ότι είναι η πρώτη φορά που σε ένα τύπο εμπορικών συμφωνιών οι εταιρείες αποκτούν το δικαίωμα να στρέφονται εναντίον κυβερνήσεων.

Στο πλαίσιο του ISDS, (δηλαδή του προβλεπόμενου μηχανισμού επίλυσης διαφορών ανάμεσα στις εταιρίες και τα κράτη που  θα συνυπογράψουν την συμφωνία) οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσφεύγουν στο μηχανισμό αυτό, σε περίπτωση που εκτιμήσουν ότι υπέστησαν ζημιά. Έτσι «οι πολυεθνικές θα έχουν δυνατότητες να ζητούν από τις χώρες υπέρογκες αποζημιώσεις για υπάρχοντες ή νέους νόμους και διατάξεις οι οποίες θεσπίστηκαν για να προστατεύουν και να βελτιώνουν το 
περιβαλλοντι - πολιτιστικό -κόκοινωνικό   περιβάλλον στο οποίο ζούμε, ακόμα και για απεργιακές κινητοποιήσεις, αν εκτιμούν ότι αυτές περιορίζουν την υψηλή κερδοφορία τους.
    Η εναντίωση μας μπορεί να τους αποτρέψει.
Έχει προγραμματιστεί σε Πανευρωπαϊκό συντονισμό, κινητοποίηση στις 10 Οκτωβρίου στις 11.30 πμ στην Πλατεία Συντάγματος.

  Ψηφίσματα για να ενώσουμε               τις φωνές μας 

Πληροφορίες:           Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου                                                      Επενδύσεων(TTIP ) 

Χάρτα απορρύθμισης, επίθεση στην εργασία,  κατάλυση της δημοκρατίας.
Βιβλίο με τα σημαντικότερα σημεία κινδύνους – έκδοση 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου