Το Ελεύθερο Λογισμικό και η Χρήση του

Εσπερίδα ενημέρωσης για την αξία και τη χρήση 
του Ελεύθερου Λογισμικού στις μέρες μας.
Σάββατο 29 Ιουνίου ώρα 19:30 στο Κάμπινγκ Βούλας


Η συνάντηση-εσπερίδα θα έχει ως θέμα της τη γνωριμία του κοινού με την φιλοσοφία και τον κόσμο του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Το θέμα θα παρουσιάσουν μέλη της "Ένωσης Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας-Hellenic Linux Users Group - HEL.L.U.G.".

Τα σημαντικά σημεία της εσπερίδας θα είναι:
 • Μέρος Α
 1. Παρουσίαση της Ένωσης-Συλλόγου-Κοινότητας Hel.l.u.g.
  Ιστορικότητα - Κεντρικοί σκοποί - Δράσεις.
 2. Συνοπτική παρουσίαση της φιλοσοφίας του Ελεύθερου Λογισμικού
  (Συνοπτικό ιστορικό, Stallman, Torvald, GNU, Linux, κτλ)
 3. Αναζήτηση Ελεύθερου Λογισμικού (διανομές, προγράμματα εφαρμογών)
 4. Κοινότητες Ελεύθερου Λογισμικού και υποστήριξης
 5. Οφέλη από την υιοθέτηση και χρήση Ελεύθερου Λογισμικού - πώς μπορούμε να το δοκιμάσουμε, ποιοι φορείς θα μπορούσαν να ωφεληθούν κτλ.)
 • Μέρος Β
 • Πρακτική επίδειξη διανομής Ελεύθερου Λογισμικού και περιγραφή καθημερινής χρήσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου