Συνέλευση Εθελοντών 27 / 12 / 2012 -ΠΡΑΚΤΙΚΑ


Συνέλευση  Εθελοντών  Camping Βούλας  27-12-2012
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
 
Παρόντες : 14

(Κωνσταντίνα, Κώστας, Βούλα, Ρένα, Πάνος, Γιώργος, Μάκης, Θάνος, Κώστας Κ., Άκης, Μαρία, Ιωάννα, Συμεών, Αλέξανδρος)

 Συντονιστής ομόφωνα: Πάνος

Γραμματέας Πρακτικών: Αλέξανδρος

 Τέθηκαν 2 θέματα προ και εκτός ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν:

 ΘΕΜΑ 1: Επικοινωνία, e-mail και blog της συνέλευσης

 Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

 α) Από εδώ και στο εξής η συνέλευση θα κοινοποιεί της δράσεις της και θα επικοινωνεί τα νέα της αποκλειστικά και μόνο μέσω του e-mail (gmail), που διαθέτει από το blog της “Voula-Camp

 β) Ο Γραμματέας κάθε Συνέλευσης θα αναλαμβάνει μέχρι και την επόμενη συνέλευση να ενημερώνει το blog (ανάρτηση πρακτικών) και να στέλνει e-mails για την επόμενη συνέλευση ή επικείμενες δράσεις. Βοήθεια στα «ηλεκτρονικά θέματα» θα παρέχει ο Κώστας Κ.

 ΘΕΜΑ 2: Καθαριότητα του κλειστού-χειμερινού χώρου της κατάληψης του Camping Βούλας

 Μετά από συζήτηση και διάφορες προτάσεις, μπήκε σε ψηφοφορία η πρόταση: «Για την καθαριότητα θα αποφασίζει κάθε
φορά η συνέλευση»

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ: Υπέρ 8, Κατά 1, Λευκά 4
Η πρόταση δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία 75% και συνεπώς δεν πέρασε ως απόφαση. Το γενικό θέμα τήρησης της καθαριότητας δεν λύθηκε και θα ξανασυζητηθεί σε επόμενη συνέλευση.

 Ωστόσο αποφασίστηκε ειδικότερα και ομόφωνα ότι μετά το τελείωμα του βαψίματος που έγινε, την Πέμπτη 3-1-13 και ώρα 12:00-15:00 θα γίνει γενική καθαριότητα από όλους όσους θέλουν και μπορούν.
------------------------------------------------------------------------------------------
Μετά το θέμα αυτό αποχώρησε η Βούλα. Παρέμεινε απαρτία 13 ατόμων
------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΜΑ 3 (Κυρίως θέμα ημερήσιας διάταξης): Τρόπος λειτουργίας της Συνέλευσης

Ξεκίνησε η συζήτηση του πρώτου από τα 11 υπο-θέματα, που είχαν επιλεγεί για να συζητηθούν και αποφασιστούν χωριστά από την προηγούμενη συνέλευση.

 Υποθέμα 1: Ποιοι θεωρούνται μέλη της ανοιχτής συνέλευσης

Στο υπο-θέμα αυτό προέκυψαν 4 ξεχωριστές ενότητες σε ότι αφορά τα μέλη: α) Δικαίωμα λόγου, β) Δικαίωμα ψήφου, γ) Τι εκπροσωπεί κάθε μέλος, δ) Δικαίωμα της συνέλευσης να αποπέμπει μέλη ή να τους στερεί δικαιώματα.

 Στην ενότητα (α) προτάθηκε:

«Η συνέλευση είναι ανοικτή και συνεπώς όλοι έχουν δικαίωμα λόγου σε αυτή με βάση όσα θα προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας της, εφόσον βέβαια σέβονται τις αρχές λειτουργίας της»

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ: Υπέρ 12, Κατά 1, Λευκά 0

 Η απόφαση κατοχυρώθηκε αφού συγκέντρωσε πλειοψηφία άνω του 75%

 Στην ενότητα (β) προτάθηκαν:

 «Τα νέα μέλη να μην έχουν δικαίωμα ψήφου μέχρι να συμπληρώσουν 3 παρουσίες σε συνέλευση και να το αποκτούν από την 4η συνέλευσή τους και μετά»

«Κάθε παρουσία σε συνέλευση (των μη νέων μελών), να κατοχυρώνει δικαίωμα ψήφου για τις επόμενες τρεις συνελεύσεις, ενώ με απουσία σε τρεις συνεχόμενες συνελέυσεις να χάνεται το δικαίωμα ψήφου και να ανακτάται μετά από μία νέα παρουσία, όπου θα συμμετέχει μόνο με διακίωμα λόγου»

« Μέλος να γίνεται όποιος με δήλωσή του αποδέχεται τις αρχές που θα εμπεριέχονται στην διακήρυξη και τους σκοπούς της συνέλευσης»

 Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ και ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ.

Η απόφαση επί της ενότητας (β) αναβλήθηκε για την επόμενη συνέλευση

 Στην ενότητα (γ) προτάθηκε:

 «Το κάθε μέλος εκπροσωπεί τον εαυτό του και μόνο και συνεπώς εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. Βεβαίως, ως άτομο έχει την ελευθερία οι απόψεις του να συμπίπτουν με πολιτικούς χώρους ή ιδεολογίες, αλλά θα τις εκφράζει πάντα ως άτομο»

 Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ και ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ.

Η απόφαση επί της ενότητας (γ) αναβλήθηκε για την επόμενη συνέλευση

 Στην ενότητα (δ) υπήρξαν δύο αντιπαρατιθέμενες προτάσεις. Η πρώτη αφορά στην αποπομπή μέλους λόγω πράξεων που δημιουργούν εμπόδια στην λειτουργία της συνέλευσης και η δεύτερη στην αποπομπή μέλους που εκφράζει απόψεις ή προτάσεις εντελώς αντίθετες με τις αρχές και τους σκοπούς της συνέλευσης ως συλλογικότητα. Συγκεκριμένα οι δύο προτάσεις ήταν:

 Α: «Η συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί κατόπιν ψηφοφορίας το δικαίωμα λόγου, ψήφου ή και παρουσίας από όποιο μέλος της δεν σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της και την παρεμποδίζει με την συμπεριφορά ή τα έργα του.»

 Β: «Η συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί κατόπιν ψηφοφορίας το δικαίωμα λόγου, ψήφου ή και παρουσίας από όποιο μέλος της αντιβαίνει τις αρχές και τους σκοπούς της συνέλευσης ως συλλογικότητα. Σε τέτοια περίπτωση, η αποπομπή μέλους θα πρέπει να είναι πλήρως και σαφώς αιτιολογημένη.»

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ: Πρόταση Α: 8, Πρόταση Β: 4, Λευκά: 1

Η πρόταση Α δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία 75% και συνεπώς δεν πέρασε ως απόφαση. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί στην επόμενη συνέλευση.
------------------------------------------------------------------------------------------
Μετά το θέμα αυτό αποχώρησε ο Κώστας Κ. Παρέμεινε απαρτία 12 ατόμων
------------------------------------------------------------------------------------------

 ΘΕΜΑ 4: Ημερομηνία, ώρα και θέματα επόμενης Συνέλευσης

                   Αποφασίστηκε ομόφωνα η επόμενη συνέλευση να γίνει την Πέμπτη 3-1-13 και ώρα 19:30
                                              (και όχι Δευτέρα, λόγω Πρωτοχρονιάς) με:

 ΘΕΜΑ 1ο (εκτός ημερήσιας διάταξης): «Προσδιορισμός Χρόνου Συζήτησης του Κανονισμού Λειτουργίας»

 ΘΕΜΑ 2ο: “Συνέχιση συζήτησης και αποφάσεων επί του Κανονισμού Λειτουργίας της Συνέλευσης”

 Συμπλήρωση του Γραμματέα της τελευταίας συνέλευσης:

Για διευκόλυνση των μελών και για προετοιμασία τους για το 2ο θέμα της επόμενης συνέλευσης ακολουθεί απόσπασμα των πρακτικών της συνέλευσης της 17-12-12 με τα 11 υποθέμτα του 2ου θέματος προς συζήτηση στις 3-1-13. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την συζήτηση και τις αποφάσεις για τα 3 πρώτα υποθέματα:

 «Τα σημεία που προτάθηκαν για να συζητηθούν κατά την επόμενη συνέλευση ένα-ένα ως υπο-θέματα ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση και οι επιμέρους αποφάσεις είναι τα εξής:

                1) Ποιοι θεωρούνται μέλη της ανοικτής συνέλευσης;
                2) Τα μέλη είναι σταθερά η μπορεί να χάσουν την ιδιότητα αυτή και πώς;
                3) Ποια είναι τα δικαιώματα και οι ελάχιστες υποχρεώσεις του μέλους και αυτά είναι διαρκή η μεταβάλλονται;
                4) Πότε υπάρχει απαρτία και  αυτή υφίσταται ανά θέμα ή ανά συνέλευση;
                5) Πως γίνεται ο συντονισμός της συνέλευσης;
                6) Πως λαμβάνονται αποφάσεις ( πχ με ομοφωνία η με απόλυτη η ενισχυμένη πλειοψηφία). Τι συμβαίνει όταν υπάρχουν    .  ή                    περισσότερες αντιτιθέμενες προτάσεις;
                7) Υπό ποιες προϋποθέσεις η κριτήρια μπορεί να ανατραπεί προηγούμενη απόφαση συνέλευσης

            8) Από τι θέματα καταρτίζεται και πως αποφασίζεται η Ημερησία διάταξη των   
                 συνελεύσεων. Πως εγκρίνονται έκτακτα θέματα εκτός ημερήσιας  διάταξης
                 9) Τα θεσμικά όργανα της συνέλευσης
               10) Οικονομική πόροι και διαχείριση
            11) Σχέσεις συνέλευσης και άλλων φορέων και Συλλογικοτήτων»

        Η  Συνέλευση Εθελοντών Camping Βούλας εύχεται σε όλους Καλή Χρονιά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου