ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10/12/201

                                               ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΟΙΧΤΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ  ΒΟΥΛΑΣ  10/12/2012

                                             ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 1.      Καθορισμός τρόπου διαδικασίας  σημερινής συνέλευσης 

 2.  Αναβολή για να δοθεί χρόνος  προετοιμασίας των 3 θεμάτων προς συζήτηση που αφορούν τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων  συνελεύσεων και καθορισμός πλαισίου φιλοσοφίας-στόχων-αρχών της συλλογικότητας και ονομασία της.   

        3.Προβολές ταινιών

·        Ημέρα προβολής  αλλάζει σε  Παρασκευή ώρα  7.15

·        Ομάδα υπεύθυνη για  προβολές  Θάνος , Παναγιώτης και Άκης

·        Επομένη προβολή «ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 21/12/2012

                Οι ταινίες που προτάθηκαν και οι ψήφοι που πήραν ήταν οι εξής αρχικά

                     θα  προβληθούν οι πρώτες 2 ταινίες.

             ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                            8 ψήφοι

                   ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  7

                   ΧΡΕΟΚΡΑΤΙΑ                                        6

                   ΚΑΤΑΣΤΡΟΙΚΑ                                     6

                   Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ               5

                   V- VENTETA                                          4

                   ΠΡENOM (Γαλλική ταινία)                     4 ψήφοι

                   PERSEPOLIS                                           4

                   ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΡΩΜΗ                             3

                   ΜΑΤΡΙΞ -1                                               2

                   ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΟ                 0

   
        Αποφασίστηκε αρχικά να προβληθούν οι πρώτες 2 ταινίες.

 4.Οργανωτικά σε σχέση με την Εορταστική εκδήλωση  αλληλεγγύης στο κάμπινγκ

   της Βούλας. 16/12/2012 ώρα 10.30  (φαγητό 13.00)

5.Ενημέρωση- συζήτηση για τη σχέση Εναλλακτικής Δράσης με τη συλλογικότητα των εθελοντών του κάμπινγκ.

Επόμενη  ανοιχτή συνέλευση 17/12/2012 ώρα 19.30 στο κάμπινγκ της Βούλας

Με Θέματα προς συζήτηση

1 .Τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων  συνέλευσης

2. Καθορισμός Πλαισίου συλλογικότητας, φιλοσοφία, στόχοι,        αρχές, ονομασία.                                                                                        

"Η Συνέλευση αποφάσισε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα και σημαντικότερο από οποιοδήποτε άλλο θέμα να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις, που θα καταγραφούν σε χαρτί ως θέσεις της, για τα δύο παραπάνω θέματα με τη σειρά που αναφέρονται, αφιερώνοντας σε αυτά όσες συνελεύσεις χρειαστούν με πρώτη την αμέσως επόμενη συνέλευση της Δευτέρας 17-12-12:

"Παράλληλα αποφάσισε ότι θα δημοσιοποιήσει ταυτόχρονα (και μόνο) τις αποφάσεις-θέσεις της και για τα δύο παραπάνω θέματα (1 + 2).

Η συνέλευση  όπως είναι γνωστό, είναι ανοιχτή σε όλους και η παρουσία όσο γίνεται περισσότερων πολιτών είναι πολύ σημαντική                    

                                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου