ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ 17/12/2012


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΤΟΥ 
ΚΑΜΠΙΝΓΚ  ΒΟΥΛΑΣ  17/12/2012

ΠΑΡΟΝΤΑ 14 μέλη: (Μαρία , Θάνος , Ιωάννα, Άκης, Μάκης, Τάκης, Κώστας, Κωνσταντίνα, Ρένα, Αφροδίτη, Αλέξανδρος, Συμεών, Παναγιώτης , Γιώργος)

 ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :

 1.      Ορισμός συντονιστή

 2.      Προβολή ταινίας και γενικότερα τρόπος επιλογής (έγινε δεκτή ομόφωνα η συζήτηση του θέματος αυτού, ως πρώτο θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης).                             

Αποφασίστηκε ο τρόπος επιλογής των ταινιών που θα προβάλλονται. Η Συνέλευση θα ορίζει τη θεματική ενότητα και θα δίνει στους θεατές τη δυνατότητα επιλογής της επόμενης ταινίας για προβολή, μέσω ψηφοφορίας,  μεταξύ 2-3 ταινιών που θα τους προτείνει.

            Για τη μεθεπόμενη προβολή θα προταθούν και θα τεθούν σε ψηφοφορία οι εξής ταινίες αντιφασιστικού περιεχομένου:

    1.       «Ο Πραγματικός Φασισμός» του Μ. Ρομ

    2.      «Ο Δικτάτορας» του Τσάρλι Τσάπλιν

    3.      « Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας» του Τ. Κέι
          3.      Προσωρινός τρόπος λειτουργίας των συνελεύσεων για το θέμα: γενικός τρόπος λειτουργίας της συνέλευσης.
          4.      Αποφασίστηκε:

 1. Η λήξη της σημερινής συνέλευσης να είναι στις 22.30    
   (Υπέρ  12  ψήφοι          κατά 2ψήφοι)   
 2.Οι κανόνες της σημερινής συνέλευσης θα ισχύουν για όλες τις συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι να αποφασισθούν και καθορισθούν οι κανόνες λειτουργίας της Συνέλευσης των Εθελοντών του Κάμπινγκ.      
 Η απαρτία καθορίστηκε στα 10 άτομα-μέλη.     
Έγινε ψηφοφορία μεταξύ 3 προτάσεων για το ποσοστό για τη λήψη αποφάσεων 
Στην πρώτη ψηφοφορία τα αποτελέσματα ήταν:
                 Ομοφωνία  :  1 ψήφος
                 Με 80%      :  6  ψήφοι
               Με 70%       :  7   ψήφοι
                Λευκά          :  0 ψήφοι
           Αποτελέσματα στη δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των 2
               επικρατέστερων προτάσεων:
                 Με 80%     :  7  ψήφοι
                Με 70%      :  7   ψήφοι
                 Λευκά        : 0 ψήφοι

         Μετά από πρόταση για αναβολή λήψης της απόφασης αυτής και πραγματοποίηση  
         απλής συζήτησης  και δεύτερη συμβιβαστική πρόταση για λήψη αποφάσεων με                     
         παίρνονται με   75% επί των παρόντων
            Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
                            Αποφάσεις με 75%   :  12 ψήφοι            
            Αναβολή και απλή συζήτηση   :  2 ψήφοι
                                                 Λευκά  :           0 ψήφοι

5.      Ξεκίνησε η συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της συνέλευσης των
           εθελοντών του κάμπινγκ.

Τα σημεία που προτάθηκαν για να συζητηθούν κατά την επόμενη συνέλευση ένα-ένα
ως υπο-θέματα ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση και οι επιμέρους αποφάσεις είναι τα εξής:

1) Ποιοι θεωρούνται μέλη της ανοικτής συνέλευσης;
            2) Τα μέλη είναι σταθερά η μπορεί να χάσουν την ιδιότητα αυτή και πώς;
             3) Ποια είναι τα δικαιώματα και οι ελάχιστες υποχρεώσεις του μέλους και αυτά είναι
                    διαρκή η μεταβάλλονται;
             4) Πότε υπάρχει απαρτία και  αυτή υφίσταται ανά θέμα ή ανά συνέλευση;
             5) Πως γίνεται ο συντονισμός της συνέλευσης;
             6) Πως λαμβάνονται αποφάσεις ( πχ με ομοφωνία η με απόλυτη η ενισχυμένη πλειοψηφία).

                    Τι συμβαίνει όταν υπάρχουν 3 ή περισσότερες αντιτιθέμενες προτάσεις;
             7) Υπό ποιες προϋποθέσεις η κριτήρια μπορεί να ανατραπεί προηγούμενη απόφαση

                      συνέλευσης
             8) Από τι θέματα καταρτίζεται και πως αποφασίζεται η Ημερησία διάταξη των   
                     συνελεύσεων. Πως εγκρίνονται έκτακτα θέματα εκτός ημερήσιας  διάταξης
            9) Τα θεσμικά όργανα της συνέλευσης
         10) Οικονομική πόροι και διαχείριση
          11) Σχέσεις συνέλευσης και άλλων φορέων και Συλλογικοτήτων

 6.         Ξεκίνησε ένας πρώτος κύκλος ομιλιών και προβληματισμού σχετικά με τα 3
               πρώτα υποθέματα

 7.      Λόγω εορτών η επόμενη συνέλευση προγραμματίστηκε για την
              Πέμπτη 27/12 /2012

 Επόμενη συνέλευση Πέμπτη 27/12/2012 ώρα 19.30

Με Θέματα προς συζήτηση:

Τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της συνέλευσης.

Θα γίνουν προτάσεις και θα συζητηθούν τα παραπάνω 11 σημεία ή όποια επιπλέον προκύψουν ή προταθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου