ΕΝΑΡΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ για ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΜΕ  ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΣΤΟ  π. ΚΑΜΠΙΝΓΚ  ΒΟΥΛΑΣ

Στο π. κάμπινγκ Βούλας εθελοντής προσφέρεται να δημιουργήσει ολιγομελή τάξη για την εκμάθηση Γερμανικής γλώσσας σε ενηλίκους, για την χειμερινή περίοδο 2016-17.

Τα μαθήματα ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ γλώσσας για ενηλίκους θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε ΤΡΙΤΗ από τις 5:30μμ έως τις 7:30μμ.
Θα ξεκινήσουμε την Τρίτη 29 Νοέμβρη 2016.

Η πρώτη συνάντηση (της Τρίτης 29 Νοέμβρη) θα είναι συνάντηση γνωριμίας και καταγραφής των αναγκαίων θεμάτων για την δημιουργία του προγράμματος εκμάθησης.


Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι απολύτως δωρεάν, όλη δε η οργάνωση, η προετοιμασία και η διάθεση του χώρου και των μέσων, είναι αποτέλεσμα αφιλοκερδούς εθελοντικής προσφοράς.

Θα ξεκινήσουμε τον κύκλο των μαθημάτων εφ’ όσον εκδηλωθεί κατ’ αρχήν ενδιαφέρον από τουλάχιστον 8 άτομα και εξασφαλισθεί / επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους.

Η περίοδος «προεγγραφών» ( εκδήλωσης ενδιαφέροντος ) αρχίζει από τη στιγμή της ανάρτησης στο blog των Εθελοντών του Αυτοδιαχειριζόμενου  πρ. Κάμπινγκ Βούλας και       την ταυτόχρονη δημοσιοποίηση με ανακοίνωση της δράσης με mail  και μέχρι και την  Τρίτη 29 Νοέμβρη  2016.


Παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με  αποστολή E-mail στη διεύθυνση     andriaconstantinidou@gmail.com, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας.                                                                   η ανοιχτή συνέλευση πολιτών π. κάμπινγκ Βούλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου