ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ στο π. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ για ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΜΕ  ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ  π. ΚΑΜΠΙΝΓΚ  ΒΟΥΛΑΣ

Στο π. κάμπινγκ Βούλας εθελοντής προσφέρεται να δημιουργήσει ολιγομελή τάξη για την εκμάθηση Αγγλικής γλώσσας σε ενηλίκους, για την χειμερινή περίοδο 2016-17.


Τα μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΗΣ γλώσσας για ενηλίκους θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 5:30μμ έως τις 8:00μμ.
Θα ξεκινήσουμε την Παρασκευή 25 Νοέμβρη 2016.

Η πρώτη συνάντηση (της Παρασκευής 25 Νοέμβρη) θα είναι συνάντηση γνωριμίας και καταγραφής των αναγκαίων θεμάτων για την δημιουργία του προγράμματος εκμάθησης.


Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι απολύτως δωρεάν, όλη δε η οργάνωση, η προετοιμασία και η διάθεση του χώρου και των μέσων, είναι αποτέλεσμα αφιλοκερδούς εθελοντικής προσφοράς.Παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με  αποστολή E-mail στη διεύθυνση     andriaconstantinidou@gmail.com, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας.
 


                                η ανοιχτή συνέλευση πολιτών π. κάμπινγκ Βούλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου