Εργαστήρι: Αλληλέγγυες Δομές Παιδείας = ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΟΜΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΗΜΕΡΟ 9 & 10 ΜΑΙΟΥ 2015
                                     ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

                                                 Εργαστήρι: Αλληλέγγυες Δομές Παιδείας
το Εργαστήρι των αλληλέγγυων δομών παιδείας που θα γίνει το Σάββατο 9/5 στις 12.οο 
 στη Γεωπονική σχολή .       Η συζήτηση θα είχε δύο κύκλους:

Πρώτος κύκλος: “Αλληλέγγυα Εκπαιδευτήρια/Σχολεία Αλληλεγγύης και Παραπαιδεία”
όπου θα συζητηθεί ο ρόλος των αλληλέγγυων εκπαιδευτηρίων σε σχέση με την Παιδεία και την Παραπαιδεία. Συμπληρωματικές ή παράλληλες δομές; Σχολείο ή φροντιστήριο;

Δεύτερος κύκλος: “Τρόποι παρέμβασης στο υπάρχον εκπαιδευτικό πλαίσιο”
όπου θα συζητηθούν παραδείγματα και ιδέες για την παρέμβασή μας τόσο στο θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο όσο και επανανοηματοδότηση των δημοκρατικών συλλογικών λειτουργιών στο χώρο του σχολείου.
Δηλαδή το πως, αφενός καλλιεργούμε συμμετοχική και δημοκρατική κουλτούρα στους νέους ανθρώπους, αφετέρου επεμβαίνουμε στο διαμορφωμένο πρότυπο λειτουργίας του σχολείου.

  ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
         http://www.voulacamp.blogspot.gr/2015/05/9-10-2015.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ο ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ΤΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΕΣ ΔΟΜΕΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Συμπεράσματα του εργαστηρίου των αλληλέγγυων δομών παιδείας,
από το πανελλαδικό διήμερο των δομών αλληλεγγύης .

                                                                                                                                       9  Μαΐου 2015
  Η κοινή συνάντηση των δομών αλληλεγγύης που δραστηριoποιούνται στο χώρο της παιδείας χρειάστηκε αρκετή και συστηματική προετοιμασία, αφού είχαμε να κάνουμε με ένα αχαρτογραφτητο τοπίο.  Ο πρώτος στόχος ήταν εξαρχής μια καλή καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και ο δεύτερος η αποτύπωση ενός οραματικού πλαισίου για το πώς βλεπουμε το ρόλο και τη συνέχεια των αλληλέγγυων εκπαιδευτηρίων. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Σήμερα έχουμε μια αρκετά καθαρή εικόνα.
Για την καλύτερη αποτύπωση, φτιάξαμε μια φόρμα συλλογής δεδομένων, την οποια έχουν συμπληρώσει μέχρι σήμερα 14 δομές. Σκοπός ήταν μόνο η καταγραφή και όχι η αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών. Κατά τη διάρκεια των επαφών, μιλήσαμε με περίπου 30 δομές, οι οποίες είτε βρίσκονται στο site της Αλληλεγγύης για Όλους, είτε προέκυψαν από έρευνα. Από τις επαφές που έγιναν, έχουμε πλέον μια εικόνα και μπορούμε να επικαιροποιήσουμε τη λίστα που υπάρχει και στο site, καθώς κάποιες από αυτές δε λειτουργούν πια και άλλες νέες εχουν δημιουργηθεί. Επιπλέον ξεκίνησε η δημιουργία μιας τράπεζας καθηγητών για την Αττική. Η τράπεζα καθηγητών δε θα αποτελεί μία άλλη δομή, αλλά μια βάση δεδομένων στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση οποιαδήποτε υπάρχουσα δομή, η οποία δραστηριοποιείται ήδη στο χωρο της παιδείας, ώστε να υπάρχει μια ευελιξία στην κάλυψη εκπαιδευτικών κενών.
Από την πρώτη, παναττική συνάντηση των αλλληλέγγυων εκπαιδευτηρίων εξήχθησαν δύο ερωτήματα. Το πρώτο, έχει να κάνει με το ρόλο των αλληλέγγυων εκπαιδευτηρίων σε σχέση με την παιδεία και την παραπαιδεία, το Σχολείο και το Φροντιστήριο. Το δεύτερο, έχει να κάνει με τις δυνατότητες και τους τρόπους παρέμβασης στο υπάρχον πλαίσιο της εκπαίδευσης.
Διαπιστώνουμε, ότι σε κάθε συζήτηση για την παιδεία δεν μπορούμε να αποφύγουμε το άγχος για το θεμα του Δημόσιου Σχολείου. Σκοπός μας δεν είναι να υποκαταστήσουμε το Δημόσιο Σχολείο, το οποίο λειτουργεί σήμερα σε συνθήκες αντίξοες. Τα αλληλέγγυα σχολεία έρχονται να επανανοηματοδοτήσουν την παιδεία ως δημόσιο αγαθό. Με αυτό ως αιχμή, παλεύουμε για ένα ποιοτικό δημόσιο σχολείο και διεκδικούμε εργασία με δικαιώματα για τους εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερα, επισημάνθηκε ότι αξίζει να προσέξουμε και την τεχνική εκπαίδευση, την οποία συνήθως υποτιμούμε. Ως προς το δικό μας ρόλο, επιθυμούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από το Σχολείο και το Φροντιστήριο, ένα κοινωνικό φορέα εκπαίδευσης παράλληλα με το δημόσιο και τον ιδιωτικό.    
Από δομές που χρησιμοποιούν στέκια ή αξιοποιούν δημόσιους χώρους, όπως το αυτοδιαχειριζόμενο Camping Βούλας, εκφράστηκε πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη οικειότητας με το χώρο. Εκτός αυτού, ακούστηκαν εμπειρίες από το άνοιγμα της διαδικασίας στην κοινωνία, με σημαντικά αποτελέσματα. Στο παράδειμα του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηριου της Κέρκυρας, μετανάστες δίδαξαν στους καθηγητές και τους μαθητές να καλλιεργούν τα συλλογικά χωράφια με τα οποία ασχολείται η δομή εκτός από τα μαθήματα.
Όσο οι δομές παίζουν το ρόλο του φροντιστηρίου, είναι δύσκολο να μετασχηματιστούν σε κάτι άλλο. Ωστόσο όσο μένουμε στην κάλυψη της ανάγκης που δημιουργεί το εξετασιοκεντρικό σύστημα και η επικράτηση της παραπαιδείας, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το ρόλο του «δωρεάν φροντιστηρίου».  Είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε άλλες εκπαιδευτικές διαδικασίες, έξω από την καλυψη της σχολικής γνώσης. Διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό αλλά και με την κοινωνική μόρφωση.
Ιδιαίτερος προβληματισμός διατυπώθηκε και για το φαινόμενο των αδιάφορων γονέων. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η δυσκολία εμπλοκής των γονέων στις δομές. Η αδιαφορία του γονιού δημιουργεί και στο μαθητή μια τάση υποβάθμισης της δουλειάς που γίνεται στο αλληλέγγυο εκπαιδευτήριο. Ο προβληματισμός έχει να κάνει εν τέλει, σε βαθύτερο επίπεδο και με το ρόλο των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών.
Στη συζήτηση συμμετείχαν δομές που ασχολούνται με Βιωματική Εκπαίδευση, όπως η «Εκδρομή της Αγάπης» αλλά και άτομα που είχαν να προτείνουν ένταξη προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πρόγραμμα των αλληλέγγυων εκπαιδευτηρίων.
Είχαμε επίσης δύο συμμετοχές από Σχολεία Μεταναστών. Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά και τα Πίσω Θρανία. Από τις τοποθετησεις τους απορρέει η σημαντικότητα της πολιτισμικής διάδρασης, ο ρόλος των σχολείων αυτών στην κοινωνική ένταξη μεταναστών καθώς και η ναγκη στήριξής τους εκτός των μαθημάτων σε πολλά νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Από αυτά αναδεικνύεται η δυνατότητα μιας αυτόνομης πλούσιας συζήτησης σχετικά με τα μαθήματα σε μετανάστες.             

Η συνάντηση αποτέλεσε αφορμή για να έχουμε ένα καλό ξεκαθάρισμα της εικόνας των αλληλέγγυων σχολείων. Σημαντική ήταν και η ανταλλαγή εμπειριών καθώς και η αποτύπωση κοινών προβλημάτων. Σε αρκετές δομές υπάρχει συσσωρευμένη κόπωση, η οποία οφείλεται σε υπερπροσφορά, χωρίς αναγνώριση και ανταπόκριση στην ανάγκη δημιουργίας κάτι νέου. Ήδη έχουμε μπει σε μια κατέυθυνση ευελιξίας στην επίλυση προβλημάτων, με δυνατότητα ανοίγματος σε άλλες ομάδες εκπαιδευτικών. Επιπλέον η ανταλλαγή εμπειριών ανέδειξε την ανάγκη και τις δυνατότητες εμπλοκής των «ωφελουμένων» και διάνοιξης νέων εκπαιδευτικών πεδίων.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου