ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ π. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  
 ΣΤΟ  π. ΚΑΜΠΙΝΓΚ             ΒΟΥΛΑΣ

             Κ Α Θ Ε
ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ -  ΚΥΡΙΑΚΗ     στις 8.00 μμ
           Ο χώρος  ανήκει σε  όλους 
                    και φροντίζουμε
            για την  καθαριότητα του.

    ΑΝΟΙΧΤΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ  
                              ΧΩΡΟΥ π. ΚΑΜΠΙΝΓΚ  ΒΟΥΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου