Ανακοίνωση 20/10/2016 - Ανοιχτής Συνέλευσης των Εθελοντών του πρώην Κάμπινγκ Βούλας

                             Ανακοίνωση 12/10/2016   ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ:


Η ανοιχτή συνέλευση των εθελοντών του πρώην κάμπινγκ Βούλας, δεν παραπλανάται, δεν εκβιάζεται και δεν είναι φερέφωνο κανενός.

Όσο αναφορά για την παράνομη σύνθεση- απόφαση της , σας παραπέμπουμε στο άρθρο 2 παράγραφος α, της του κανονισμού λειτουργίας.


 «       2) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α. Η συνέλευση, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί κατόπιν ψηφοφορίας το δικαίωμα λόγου, ψήφου ή και παρουσίας από όποιο μέλος της δεν σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της και την παρεμποδίζει αυτήν ή τις δράσεις της με την συμπεριφορά ή τα έργα του. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να πράττει τα παραπάνω και για όποιο μέλος της αντιτίθεται έμπρακτα στις αρχές και τους σκοπούς της συνέλευσης μέσα ή έξω από αυτήν, μόνο όμως κατόπιν ομοφωνίας όλων των μελών της πλην του μέλους που προτείνεται να χάσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματα του από την συνέλευση. »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου