ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΟΥΝΙΟ 25/11/2012


ΚΥΡΙΑΚΗ  25/11

ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΟΥΝΙΟ


Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή μεχρι 22/11στο emai ena.drasi@gmail.com

( Η συμμετοχή είναι ελεύθερη)πλ Κώστας Ρούμπης 6974767750 και 

                       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ    

 

         ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΟΡΕΙΑ  ΤΗΣ 25/11 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΣΟΥΝΙΟ ( ΓΙΑ  ΕΝΗΛΙΚΕΣ )

 
ΠΡΟΣ
Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής
 
Ο – Η Όνομα:
 
Επώνυμο: 
 
 
 
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
 
 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
 
 
Ημερομηνία γέννησης(2):
 
 
Τόπος Γέννησης:
 
 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
 
 
 
 
Τόπος Κατοικίας:
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Τηλεφώνου
 
Email
 
 
 
Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι:
 
Με την συμμετοχή μου στην Ποδηλατοπορεία που διοργανώνει  η Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής στη διαδρομή από τον αρχαιολογικό
 χώρο της Ελευσίνας μέχρι το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο  ότι είμαι απολύτως υγιής και έτοιμος/η (σωματικά και ψυχικά) για
τη συμμετοχή μου αυτή , αντιλαμβανόμενος /η όλους τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από αυτή . Κατ’ επέκταση γνωρίζοντας
 και κατανοώντας  τη δυσκολία και επικινδυνότητα της συγκεκριμένης διαδρομής , συμμετέχω αποκλειστικά και μόνο με δική μου ευθύνη
και παράλληλα αναγνωρίζω ότι οι διοργανωτές , όπως και κάθε πρόσωπο που εργάζεται και εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη
διοργάνωση αυτή , δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη απέναντί μου για τυχόν τραυματισμό μου , καταστροφή ή απώλεια προσωπικού
εξοπλισμού  ή αντικειμένων μου πριν , κατά την διάρκεια ή και μετά την ποδηλατική διαδρομή.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                  Ημερομηνία                           
                                                                                                   
                                                            Ο – Η Δηλών/ούσα                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                     
(Υπογραφή)
 
================================================================
 

                         ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ    

 ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΟΡΕΙΑ  ΤΗΣ 25/11 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΣΟΥΝΙΟ (ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΕΣ  ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 )

 

 
ΠΡΟΣ
Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής
 
Ο – Η Όνομα:
 
Επώνυμο:
 
 
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
 
 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
 
 
Ημερομηνία γέννησης(2):
 
 
Τόπος Γέννησης:
 
 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
 
 
 
 
Τόπος Κατοικίας:
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
 
 
 
 
 
Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι:
 
Ως γονέας και ως νόμιμος κηδεμόνας του/της ………………………………………………………...
 ……………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) που είναι
 ……………………μου (υιός/κόρη) δηλώνω υπεύθυνα, ότι συναινώ και του/της επιτρέπω
να συμμετάσχει στην Ποδηλατοπορεία , που διοργανώνει    που διοργανώνει  η Εναλλακτική Δράση
για Ποιότητα Ζωής στη διαδρομή από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας μέχρι το Ναό του Ποσειδώνα  
στο Σούνιο   δηλώνοντας ότι είναι απολύτως υγιής και έτοιμος/η (σωματικά και ψυχικά) για τη συμμετοχή
του/της αυτή , αντιλαμβανόμενος/η όλους τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από αυτή .  
Κατ’ επέκταση γνωρίζοντας και κατανοώντας  τη δυσκολία και επικινδυνότητα της συγκεκριμένης
διαδρομής , συναινώ να συμμετάσχει αποκλειστικά και μόνο με δική μου ευθύνη και παράλληλα αναγνωρίζω
ότι οι διοργανωτές , όπως και κάθε πρόσωπο που εργάζεται και εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη
διοργάνωση αυτή , δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη απέναντί μου για τυχόν τραυματισμό
του/της……………………………………….μου (υιού/κόρης) , καταστροφή ή απώλεια προσωπικού
εξοπλισμού  ή αντικειμένων του/της πριν , κατά την διάρκεια ή και μετά την ποδηλατική διαδρομή.
 
                                                                                                                 Ημερομηνία                                                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                    Ο – Η Δηλών/ούσα

 

 

                                                                                                 (Υπογραφή)
                                                                                                                                
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου